List of bombyx - Alea-Quiz

List of bombyx (in alphabetical order)

B

 • Bombyx mori

D

 • Dendrolimus pini
 • Drymonia querna
 • Drymonia ruficornis

E

 • Eriogaster lanestris
 • Eriogaster rimicola
 • Euproctis similis
 • Euthrix potatoria

G

 • Gastropacha populifolia

L

 • Lasiocampa datini
 • Lasiocampa quercus
 • Lasiocampa staudingeri
 • Lasiocampa trifolii
 • Lemonia dumi
 • Lemonia philopalus
 • Lemonia vallantini
 • Lymantria dispar

M

 • Macrothylacia rubi
 • Malacosoma neustria
 • Malacosoma neustria

N

 • Neoharpyia verbasci

O

 • Odontosia carmelita

P

 • Pheosia gnoma
 • Phyllodesma ilicifolia
 • Poecilocampa alpina
 • Poecilocampa populi
 • Psilogaster loti
 • Ptilophora plumigera

S

 • Samia cynthia
 • Stauropus fagi
 • Streblote acaciae

T

 • Thaumetopoea processionea
 • Trichiura crataegi
 • Trichiura ilicis

Would you like to complete our index? ! Contact us